Eteriniai aliejai — gerai nuotaikai, grožiui ir sveikatai

Istori­joje žinoma nemažai pavyzdžių, kai moterys, nau­do­ju­sios eterinius aliejus, sug­e­bėjo ilgam išsaugoti savo jaun­ystę, grožį ir sveikatą. Kokias sveikatos ir grožio paslap­tis slepia eteriniai alie­jai, kok­ius eterinius aliejus verta turėti savo namu­ose, norint pajusti gydomąsias augalų savybes?

Pasak aro­mat­er­api­jos žinovės Rober­tos Bulotaitės, mes vis dar per menkai verti­name teigiamą eterinių aliejų poveikį žmogui. Žin­odami eterinių aliejų gydomąsias galias, sumažin­sime streso pojūtį, geriau pažin­sime savo kūną ir galėsime mėgautis koky­biškesniu gyven­imu. Negana to, aro­mat­er­apija suteikia unikalią gal­imybę užu­osti tolimų šalių augalų kva­pus: Afrikos, Aus­tral­i­jos ar net Pietų Amerikos.

Grynieji, neski­esti eteriniai alie­jai tai pasirinki­mas žmonių, nor­inčių gyventi geriau.

Teigia­mas poveikis žmo­gaus sveikatai

Aro­mat­er­apija – tai menas ir mok­slas nau­do­jan­tis kva­pais pasiekti fiz­inę, emocinę, psi­chologinę bei vid­inę har­moniją. Eterinius aliejus augalai kau­pia žiedu­ose, vai­si­u­ose, šaknyse, medienoje, lapu­ose ir žolėje. Svar­biau­sia eterinių aliejų savybė – orga­nizmo ląstelių aprūpin­i­mas deguon­imi. Aro­mate esančios kvap­nio­sios medži­a­gos veikia žmo­gaus nervų sis­temą, mažina stresą, įtampą, depre­siją, suteikia pasitikėjimo ir jėgų. Aro­mat­inės medži­a­gos daž­ni­au­siai nau­do­jamos ore (difu­zo­riai, aro­mat­inės žvakės), kūnui tepti (masažas, kom­pre­sais). Kar­tais nau­do­jamos ir tiesioginės inhaliaci­jos ar aro­ma­tiniai gėrimai.

5 eteriniai alie­jai, kuri­uos rekomen­duo­jama turėti savo namuose

1. Cit­rusinių vaisių eteri­nis aliejus gerina nuo­taiką. Cit­rusinių vaisių (apelsino, man­dar­inų, greipfruto) kva­pai gerina nuo­taiką, išblaško niūrias mintis, did­ina gebėjimą susikaupti, skatina moty­vaciją, ištvermę dirbant ar sportuo­jant.
2. Levandų eteri­nis aliejus ram­ina ir atpalaid­uoja. Ram­ina ir malšina skausmą, stip­rina imu­nitetą, mažina gerk­lės infek­ci­jas, sinusito, bron­chito, ast­mos požymius. Gydo aknę ir egzemą, mažina raukšles, naik­ina pso­ri­azę, odos uždegimus.
3. Miros eteri­nis aliejus malšina skausmą. Ram­ina skaus­mus, mažina nerv­inę įtampą, turi medži­agų, slop­inančių uždegi­minius pro­ce­sus, pasižymi anti­sept­inės ir imuninę sis­temą stim­uli­uo­jančios savy­bėmis.
4. Vetiver­ijų eteri­nis aliejus tonizuoja ir padeda susikaupti. Suteikia pasitikėjimo sav­imi, laisvės pojūtį, atstato nervų sis­temą po šoko, didelės įtam­pos, patirto streso.
5. Roz­mar­inų eteri­nis aliejus padeda sutelkti dėmesį. Mažina rau­menų skaus­mus, gerina atmintį, pake­lia aktyvumą.

Kaip nau­do­jant eterinius aliejus sukurti SPA mal­on­u­mus savo namuose

Vonioje

Rekomen­duo­jama eter­inį aliejų sumaišyti su sauja jūros druskos (lašinkite ne dau­giau 10 lašų). Vonioje gulėkite joje 15–20 min­učių, kvėpuokite giliai ir lėtai. Prieš vonią su eterini­ais alie­jais nenau­dokite prausi­mosi priemonių, šam­pūnų, muilų.

Keli lašeliai ant kūno

Keli lašeliai ant kūno padės pajusti eterinių aliejų teiki­amą gėrį, atpalaid­uos kūną ir pažadins jaus­mus. Lašelį eterinio alie­jaus užtep­kite ant skau­damų vietų (pvz., pil­vas, smilkiniai). Taip pat nau­dokite vietoje įprastų kvepalų. Gaivus vėjo gūsis padės pajusti mal­onų apelsinų ar levandų kvapą tiesiog einant gatve.

Oro gaivin­imui

Patalpų orui gaiv­inti kelis lašus eterinio alie­jaus įlašinkite į elek­trinį eterinių aliejų difu­zorių ar van­denį aro­mat­inėje lem­poje (svarbu, kad aliejus nedegtų). Namams valyti bei dez­in­fekuoti kelis mėgstamo eterinio alie­jaus lašus įlašinkite į van­denį, kuriuo plau­nate namus.

Svarbu žinoti

Rinkitės tik natūral­ius, aukš­tos koky­bės, ter­ap­inį poveikį tur­inčius eterinius aliejus. Saugokite akis, nosį ir ausis, kad į juos nepatektų eteri­nis aliejus. Jei eterinio alie­jaus pateko ant akių, jokiu būdu neplaukite jo van­de­niu (pvz., pipir­mėtės aliejus tik sustiprins vėsos jausmą). Tokiu atveju daž­niau mirk­sėkite ir akis valykite natūraliame aliejuje suvil­gyta vatos kempinėle.

Eteriniai alie­jai – tai erdvė, kuri ne tik suteikia gal­imybę geriau pažinti skirt­ingų šalių augalus, bet ir puiki proga atsi­gręžti į savo kūną bei jausmus.

Patiko straip­s­nis? Užsisakykite eko rekomen­dacijų nau­jienas (nemokamai).

# DAUGIAU REKOMENDACIJŲ #
Pušų spyglių galia — grožiui ir sveikatai
5 gardžios kavos paslap­tys
Alyvuogių aliejus: mitai, kuri­uos pri­val­ote žinote
Pir­tis, kuriai nieko nereikia pirkti
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook