Nepirkite vandens plastikiniuose buteliuose.

Var­tokite van­denį iš čiaupo. Buteliu­ose pirkti patariama tik tuomet jei van­duo iš čiaupo ar šulinio yra užterš­tas. Geriamas van­duo buteliu­ose papras­tai tas pats, kuris atke­li­auja pas jus van­den­tiekio vamzdži­ais. Norint min­er­alinio van­dens – būtina apsižiūrėti, kad nusipirk­tumėte tikrą, o ne šiaip gazuotą ar min­er­al­izuotą. Tai žymima etiketėje. Užsip­ilkite van­denį iš čiaupo į tuščius butelius pas drau­gus ar gim­i­naičius, jei netu­rite koky­biško van­dens iš čiaupo. Atsisaky­dami van­dens plas­tikini­u­ose buteliu­ose kiekvien­ais metais „sutaupote“ tiek plas­tiko atliekų, kiek sve­ria 10 metų vaikas.


Parašykite atsiliepimą!


Grįžti į pagrindinį puslapįDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis: