Nevartokite/nepirkite produktų su natrio glutamatu (E621).

Kas­dien jį var­to­jant, orga­niz­mas palaip­sniui ima reikalauti vis didesnių jo kiekių. Venkite pigių kinų maisto kavinių-užeigų, kadangi jų vir­tu­vėje inten­syviai nau­do­ja­mas natrio glu­ta­matas. Spe­cial­is­tai teigia, kad natrio glu­ta­matas (E 621) gali sukelti alergiją, pažeisti žmo­gaus smege­nis ir yra ypač pavo­jin­gas vaikų sveikatai. Vaikai ypatin­gai (o ir suau­gusieji taip pat) pripranta prie natrio glu­tam­ato maiste. Nuo dažno E 621 var­to­jimo sko­nio recep­to­riai praranda jautrumą, todėl mais­tas be šio papildo ima atrodyti beskonis.


Parašykite atsiliepimą!


Grįžti į pagrindinį puslapįDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis: