Venkite trumpų distancijų automobiliu

• Apie 45 proc. nuvaži­uo­jamų ats­tumų mieste yra trumpesni nei 3 km.

• Vienas litras ben­zino į atmos­ferą išmeta 2,3 kg CO2, dyzeli­nas – 2,7 kg CO2.

• Šal­tas auto­mo­bilio varik­lis nau­doja žymiai dau­giau kuro, todėl trumpas dis­tan­ci­jas nueikite pėsčiomis – taupykite, tau­sokite ir būkite aktyvūs!


Komentarai apie “Venkite trumpų distancijų automobiliu”

  1. Ignas says:

    Antrame punkte paste­bė­jau klaidą. Kaip gali vienas litras ben­zino išmesti 2.3kg CO2?

Parašykite atsiliepimą!


Grįžti į pagrindinį puslapįDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis: