Važiuodami uždarykite automobilio langus

• Uždar­ius lan­gus, ypač jei važi­uo­jama didesniu greičiu, aero­d­i­naminis pasi­priešin­i­mas bus gerokai mažesnis.

• Jei būtina, nau­dokite mechan­inį oro ven­til­ia­torių arba laik­i­nai įsi­junkite kondicionierių.

• Ta pati taisyklė galioja ir dėl stoglangių.


Parašykite atsiliepimą!


Grįžti į pagrindinį puslapįDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis: