Pirkite ir gaminkite valgyti tiek, kiek reikia — venkite maisto atliekų susidarymo.

Kas­met vien dalis preky­bos įmonių išmeta apie 4300 tonų maisto pro­duktų, kurių vertė siekia virš 10 mil­i­jonų litų. Tokio maisto kiekio užtektų pamait­inti 170– ties vidu­tinio dydžio, vaikų glo­bos namų auk­lė­tinių. Susi­dar­iu­sias maisto atliekas, jei turite gal­imybę, kompostuokite.


Parašykite atsiliepimą!


Grįžti į pagrindinį puslapįDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis: