Vairuodami pasirinkite tinkamą vairavimo būdą

• Kelyje elk­itės ramiai, stenkitės nuo­lat „sken­uoti” situaciją kelyje, kad galė­tumėte išlaikyti tolygų gre­itį ir išveng­tumėte staigaus pagre­itėjimo ar stab­dymo, į agresyvius kitų eismo dalyvių veiksmus neat­sakykite tuo pačiu.

• Numatykite priekyje esančią kliūtį, lėtėkite atleidę aksel­er­a­to­ri­aus ped­alą, per­jung­dami pavaras į žemesnes.

• Išmokite važi­uoti iš iner­ci­jos. Įvertinkite kiekvieno posūkio aštrumą, kad prieš pat jį nereikėtų staigiai stab­dyti. Taip tik eikvo­jamos stab­džių kaladėlės, tuo tarpu judant iš iner­ci­jos, išnau­do­jama įsi­bėgėjimo metu išeikvota energija.

• Stenkitės keisti pavaras anksčiau, nei varik­lis pajus apkrovas – dauge­lyje dyzelinių auto­mo­bilių tai reikia daryti varik­lio apsukoms pasiekus 2000 aps./min., ben­zininių – 2500 aps./min. Svarbu kuo mažiau nau­doti pirmą pavarą, kuomet sunau­do­jama dau­giau­sia kuro.

• Pasirinkite opti­malų ir saugų važi­av­imo gre­itį. Maži­au­sios kuros sąnau­dos, kai vairuo­jate iki 80 – 90 km/h greičiu. Yra apskaiči­uota, kad: važi­uo­jant 110 km/h greičiu, degalų sunau­do­jama 9 proc. dau­giau, nei važi­uo­jant 100 km/h greičiu, ir 15 proc. dau­giau, nei 80 km/h greičiu; važi­uo­jant 130 km/h greičiu, degalų sąnau­dos gali būti net iki 25 proc. didesnės, nei pasirinkus 110 km/h greitį.

• Sus­toję ilgiau nei 2 min­utėms, išjunkite auto­mo­bilio variklį.


Parašykite atsiliepimą!


Grįžti į pagrindinį puslapįDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis: