Taupykite elektros energiją gamindami.

Brinkinkite, virkite uždaru­ose puo­du­ose, valykite šaldy­tuvą, sumažinkite jo šaltį, protin­gai nau­dokite orkaitę. Raciona­liai nau­do­dami buities pri­etaisus galite sutaupyti net iki 30% vir­tu­vėje nau­do­jamos elek­tros energijos.


Parašykite atsiliepimą!


Grįžti į pagrindinį puslapįDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis: